مصالحه یک حجر طاحونه در امامزاده قاسم میان آقا سیدجعفر و شاهزاده خانم ۱۲۹۲ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه یک حجر طاحونه در امامزاده قاسم میان آقا سیدجعفر و شاهزاده خانم ۱۲۹۲ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۶۲
موضوع اثر : مصالحه طاحونه
تاریخ خلق : ۱۶ رجب ۱۲۹۲ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان