نامه حاکم شمیرانات به ملک التجار درباره موضوع دیوارهای باغ صبا ۱۳۳۱ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه حاکم شمیرانات به محمدکاظم ملک التجار درباره ارسال سواد نامه اداره جرم مدعی العموم درباره دیوارهای باغ صبا ۱۳۳۱ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۷۰
موضوع اثر : دیوار باغ صبا
تاریخ خلق : ۲۷ شوال ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : تهران, قاجاریه, سواد
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان