اجیرنامه یوسفعلی و تقی از سوی مویدالدوله درباره باغبانی باغ صبا ۱۳۱۱ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجیرنامه یوسفعلی و تقی از سوی مویدالدوله درباره باغبانی باغ صبا ۱۳۱۱ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۷۷
موضوع اثر : اجیر باغبان
تاریخ خلق : ۸ جمادی‌الاول ۱۳۱۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان