عریضه ملک التجار به ملاصادق مجتهد قمی درباره پرداخت طلب وی از ورثه امین الملک ۱۲۹۶ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عریضه محمدکاظم ملک التجار به ملاصادق مجتهد قمی درباره پرداخت طلب وی از ورثه پاشاخان امین الملک ۱۲۹۶ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۸۱
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : دریافت طلب
تاریخ خلق : ۱۷ محرم ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : حکم, قاجاریه, تهران, عریضه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان