ورقه عرض حال محمدکاظم ملک التجار به عدلیه درباره دیوارکشی باغ صبا توسط محمدعلی ۱۳۳۱ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

ورقه عرض حال محمدکاظم ملک التجار به عدلیه درباره دیوارکشی باغ صبا توسط محمدعلی ۱۳۳۱ ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۰۸۹
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : تظلم دیوارکشی
تاریخ خلق : ۱۱ ذیحجه ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان