عریضه ملک التجار درباره تایید وصایت وی پس از فوت پدرش بر اقا نجفقلی قراباغی ۱۲۹۶ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

عریضه ملک التجار درباره تایید وصایت وی پس از فوت پدرش بر اقا نجفقلی قراباغی ۱۲۹۶ ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۱۱
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : تایید وصایت
تاریخ خلق : رمضان ۱۲۹۶ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران, عریضه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان