سواد ملفوفه فرمان مظفرالدینشاه به رکن الدوله درباره معافیت مالیاتی املاک ملک التجار در خراسان۱۳۱۷ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

سواد ملفوفه فرمان مظفرالدینشاه به رکن الدوله درباره معافیت مالیاتی املاک ملک التجار در خراسان۱۳۱۷ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۴۱
پدید آورندگان : مظفرالدینشاه (صادرکننده)
موضوع اثر : معافیت مالیاتی
تاریخ خلق : از نامعلوم تا جمادی‌الاول ۱۳۱۷ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان