مصالحه تقسیم سهم کاروانسرای امیر میان محمدمهدی ملک التجار و ورثه امیرکبیر۱۲۶۹ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه تقسیم سهم کاروانسرای امیر میان محمدمهدی ملک التجار و ورثه امیرکبیر۱۲۶۹ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۷۱
موضوع اثر : تقسیم سهم کاروانسرا
تاریخ خلق : ۱۵ جمادی‌الثانی ۱۲۶۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان