مصالحه یاغ در عبدالعظیم شهر ری میان میرزامهدی با سیدکاظم معین التجار ۱۳۱۱ ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه یاغ در عبدالعظیم شهر ری میان میرزامهدی با سیدکاظم معین التجار ۱۳۱۱ ق
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۷۳
موضوع اثر : مصالحه باغ
تاریخ خلق : ۲۴ ربیع‌الاول ۱۳۱۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
اهداکننده : فاطمه سوداور
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان