یک پاکت نامه به ادرس طهران امامزاده قاسم بنام ملک التجار ۱۳۱۹ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

یک پاکت نامه به ادرس طهران امامزاده قاسم بنام ملک التجار ۱۳۱۹ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۱۹۹
موضوع اثر : پاکت نامه
تاریخ خلق : ۱۰ ربیع‌الثانی ۱۳۱۹ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : عریضه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان