نامه وزارت عدلیه درباره توقیف سه دانگ سرای امیر و پاسخ ملک التجار به آن۱۳۳۵ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه وزارت عدلیه درباره توقیف سه دانگ سرای امیر و پاسخ ملک التجار به آن۱۳۳۵ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۰۴
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : توقیف ملک
تاریخ خلق : ۲۵ محرم ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : ابی
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان