نامه آصف الدوله به امین السلطان درباره اعطای تخفیف مالیاتی در قریه سنگ بست به ملک التجار ۱۳۱۳ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه آصف الدوله حاکم خراسان به امین السلطان صدراعظم درباره اعطای تخفیف مالیاتی در قریه سنگ بست به ملک التجار ۱۳۱۳ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۰۸
پدید آورندگان : اصف الدوله (نویسنده)
موضوع اثر : تخفیف مالیاتی
تاریخ خلق : ۲۷ ذیحجه ۱۳۱۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : عریضه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان