نامه معتمدالتولیه به ناشناس درباره تشکیل مجلسی از علمای اعلام و صدور حکم در خصوص حقانیت وی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه معتمدالتولیه به ناشناس درباره تشکیل مجلسی از علمای اعلام و صدور حکم در خصوص حقانیت وی بر املاک خراسان
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۱۳
پدید آورندگان : معتمدالتولیه (نویسنده)
موضوع اثر : صدور حکم شرعی
رنگ : صورتی
برچسب‌ها : عریضه, قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان