نامه به حسین ملک درباره ارسال غله کمپانی به شهر و دریافت چک ۱۳۳۱ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه به حسین ملک درباره ارسال غله کمپانی به شهر و دریافت چک ۱۳۳۱ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۱۷
موضوع اثر : ارسال غله
تاریخ خلق : ۱۲ ربیع‌الثانی ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه, قبض
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان