صورت گندم تحویلی و صورت مالیات املاک ارض اقدس و ... قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

صورت گندم تحویل داده شده از انبار و صورت مالیات املاک ارض اقدس ، جام، باخزر و...
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۲۰
موضوع اثر : صورت گندم و مالیات
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان