اجاره دکه کنار قهوه خانه ملک التجار میان شیخ علی و مشهدی ابوالقاسم ۱۲۹۲ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره دکه کنار قهوه خانه ملک التجار میان شیخ علی و مشهدی ابوالقاسم ۱۲۹۲ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۲۱
موضوع اثر : اجاره دکه
تاریخ خلق : ۹ ربیع‌الاول ۱۲۹۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان