نامه مدعی العموم به ملک التجار درباره شکایت وی از حسینعلی میرزا ۱۳۳۲ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه مدعی العموم وزارت عدلیه به ملک التجار درباره شکایت وی از حسینعلی میرزا ۱۳۳۲ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۲۴
موضوع اثر : شکایت
تاریخ خلق : ۲۵ جمادی‌الثانی ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان