اجازه نامه قرض تفنگ و فشنگ توسط عبدالرسول از معاون الایاله ۱۳۳۱ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجازه نامه قرض تفنگ و فشنگ توسط عبدالرسول از معاون الایاله ۱۳۳۱ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۲۵
پدید آورندگان : عبدالرسول (نویسنده)
موضوع اثر : قرض تفنگ و فشنگ
تاریخ خلق : ۲۸ رجب ۱۳۳۱ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان