تلگراف حاج مرتضی به هیات وزرا درباره شکایت از وکلای مجلس در رد احکام شرعی صلحنامه حسین ملک و معین السادات ۱۳۳۵ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تلگراف حاج مرتضی به هیات وزرا درباره شکایت از وکلای مجلس در رد احکام شرعی صلحنامه حسین ملک و معین السادات ۱۳۳۵ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۳۰
پدید آورندگان : شیخ مرتضی (نویسنده)
موضوع اثر : رد احکام شرعی
تاریخ خلق : ۲۱ ذیحجه ۱۳۳۵ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان