نامه ملک التجار به محکمه تجارت در عدم دخالت در امورات شرکت عمومی و رد حکم صادره ۱۳۳۰ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ملک التجار به محکمه تجارت در عدم دخالت در امورات شرکت عمومی و رد حکم صادره ۱۳۳۰ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۳۱
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : رد حکم صادره
تاریخ خلق : ۱۶ شوال ۱۳۳۰ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان