قبض دریافت تفنگ و فشنگ از معاون الایاله توسط میرزا فضل الله ۱۳۳۲ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض دریافت تفنگ و فشنگ از معاون الایاله توسط میرزا فضل الله ۱۳۳۲ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۳۴
پدید آورندگان : میرزا فضل الله الحسینی (نویسنده)
موضوع اثر : دریافت فشنگ و تفنگ
تاریخ خلق : ۷ جمادی‌الاول ۱۳۳۲ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان