قبض وصول مال الاجاره و باقی طلب محمدحسین و وصول کاه و یونجه ۱۳۳۸ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

قبض وصول مال الاجاره و باقی طلب محمدحسین و وصول کاه و یونجه ۱۳۳۸ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۴۶
موضوع اثر : قبض وصول
تاریخ خلق : ۳ ذیقعده ۱۳۳۸ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان