تواریخ ابلاغ حکم به امین الدوله و اعتراضیه وی به وراث ملک التجار ۱۳۴۰-۱۳۴۱ق. قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تواریخ ابلاغ حکم به امین الدوله و اعتراضیه وی به وراث ملک التجار ۱۳۴۰-۱۳۴۱ق.
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۴۸
موضوع اثر : اعتراضیه
رنگ : نخودی/کرم
برچسب‌ها : قاجاریه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان