نامه ملک التجار به حسین ملک درباره آمدن رکن الدوله به مشهد قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ملک التجار به حسین ملک درباره آمدن رکن الدوله به مشهد
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۴۹
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : رکن الدوله
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان