نامه ملک التجار به حسین ملک درباره اقامتش در سفارت روس و اداره کارها توسط میرزا طاهر قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه ملک التجار به حسین ملک درباره اقامتش در سفارت روس و اداره کارها توسط میرزا طاهر
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۵۰
پدید آورندگان : محمدکاظم ملک التجار (نویسنده)
موضوع اثر : اداره کار
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه, تهران
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان