نامه سیدرضا طلبه به حسین ملک درباره خرید ملکش توسط حاج حسین آقا قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نامه سیدرضا طلبه به حسین ملک درباره خرید ملکش توسط حاج حسین آقا
شماره اموال : ۱۳۹۹.۳۳.۰۰۲۵۳
پدید آورندگان : سیدرضا طلبه (نویسنده)
موضوع اثر : خرید ملک
رنگ : نخودی
برچسب‌ها : قاجاریه, عریضه
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان