سکه نقره امیر علی موید سربداران

نظر شما:

سکه نقره سربداران امیر علی موید
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۰۸
تاریخ خلق : ۷۶۹ قمری (قرن ۸)
رنگ : نقره ای با لکه های اکسید سیاه
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی سربداران روی بر خط زمان