سکه مسی جلال الدین ابوالفوارس آل مظفر آل مظفر (مظفریان)

نظر شما:

سکه مسی جلال الدین ابوالفوارس آل مظفر ضرب عدلیه شیراز
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۲۰
تاریخ خلق : از ۷۶۵ قمری (قرن ۸) تا ۷۸۷ قمری (قرن ۸)
رنگ : مسی با لکه های سیاه
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی آل مظفر (مظفریان) روی بر خط زمان