سکه نقره هتوم اول پادشاه ارمنی کیلیکیه

نظر شما:

سکه نقره هتوم اول (۱۲۲۶-۱۲۷۰ میلادی) و ملکه زابل (ایزابلا)، پادشاه ارمنستان کوچک (پادشاهی ارمنی کیلیکیه)، قرن ۱۳ میلادی.
شماره اموال : ۴۰۰۰.۰۶.۰۰۰۶۰
موضوع اثر : پادشاه و ملکه با صلیبی در دست، شیر ایستاده با صلیب
تاریخ خلق : میلادی (قرن ۱۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
محل نمایش : 3(عدم نمایش)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :