نشان مطلا ی ایالات متحده ی آمریکا با چهره ی لینکلن و کندی

نظر شما:

نشان مطلا ی ایالات متحده ی آمریکا با چهره ی لینکلن و کندی
شماره اموال : ۵۰۱۰.۰۶.۰۱۳۴۵
رنگ : طلایی
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :