سکه درهم نقره، قباد اول (دوره دوم)، ساسانیان ساسانیان ۲۲۴ میلادی (قرن ۳) - ۶۵۱ میلادی (قرن ۷)

نظر شما:

سکه درهم نقره، قباد اول (دوره دوم)، ساسانیان (۴۹۹-۵۳۱)، تاریخ ۳۷؟ یا ۱۷؟ سلطنت، ضرب رگ(ری)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۰۲۲۶
تاریخ خلق : از ۴۹۹ میلادی (قرن ۵) تا ۵۳۱ میلادی (قرن ۶)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی ساسانیان روی بر خط زمان