سکه مس ، حسام الدین یولق ارسلان بن ایل غازی، ارتقیان ماردین ارتقیان ماردین

نظر شما:

سکه مس ، حسام الدین یولق ارسلان بن ایل غازی ، ارتقیان ماردین ، محل ضرب احتمالا ماردین یا میافارقین ، تاریخ ضرب (۵۹۷-۵۸۰ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۵۹۹
رنگ : مسی با لکه های سیاه و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :