سکه مس ، قطب الدین محمد بن زنگی ، اتابکان سنجار (زنگیان )

نظر شما:

سکه مس ، قطب الدین محمد بن زنگی ، اتابکان سنجار (زنگیان ) ، محل ضرب سنجار ، تاریخ ضرب احتمالا (۵۹۸ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۰۱
رنگ : مسی با لکه های سیاه و زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :