سکه مس ، سنجر شاه بن غازی (صلاح الدین ایوبی ) ،زنگیان الجزیره زنگیان الجزیره

نظر شما:

سکه مس ، سنجر شاه بن غازی (صلاح الدین ایوبی ) ،زنگیان الجزیره ، محل ضرب محدوده جزیره و عراق ، تاریخ ضرب (۵۸۴ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۱۲
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :