سکه مس ، اتابک ارسلان شاه بن مسعود ، اتابکان موصل (بنی زنگی ) اتابکان زنگی موصل

نظر شما:

سکه مس ، اتابک ارسلان شاه بن مسعود ، اتابکان موصل (بنی زنگی )، محل ضرب نصیبین ، تاریخ ضرب (۵۹۴ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۰۳۶۲۰
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۴ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :