سکه مس ، سنجر شاه بن غازی (صلاح الدین ایوبی ) ،زنگیان الجزیره زنگیان الجزیره

نظر شما:

سکه مس ، سنجر شاه بن غازی (صلاح الدین ایوبی ) ،زنگیان الجزیره ، محل ضرب محدوده جزیره در عراق ، تاریخ ضرب احتمالا (۵۸۴ ه.ق)
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۲۱۹۰۶
رنگ : مسی با زنگار سبز
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :