سکه نقره ، عبد الله بن الزبیر ، امیران مسلمان (عرب ساسانی ) عرب ساسانی

نظر شما:

سکه نقره ، عبد الله بن الزبیر ، امیران مسلمان (عرب ساسانی )، محل ضرب دارابگرد ، تاریخ ضرب (۵۲ ه.ق )
شماره اموال : ۵۱۰۰.۰۶.۲۸۸۰۴
رنگ : نقره ای با لکه های سیاه
ابعاد : قطر (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :