فرمان محمدشاه قاجار قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

فرمان محمد شاه : اعطای یک قطعه نشان سرخ از مرتبه دوم یاوری به آقا مهدی تاجر تبریزی (صفر1253ق)/تاریخ فرمان : 1253 قمری /ابعاد : 39/8 ×50 سانتیمتر شکل مهر : مربع محراب دار /اندازه مهر : 3×4 سانتیمتر سجع مهر : الملک لله شکوه ملک وملت رونق آیین ودین آمد محمدشاه غازی صاحب تاج ونگین آمد خط : نستعلیق /تعداد سطر: 10/طغرا : الملک لله تعالی فرمان همایون شد (مطلا) نوع کاغذ : دست ساز آهار مهره نخودی
Accession Number: 0000.16.00013
Medium : اعطای منصب مهدی ملک التجار
Date : 1253 قمری (قرن 13)
Color : نخودی
Dimensions : length (50 سانتیمتر) width (39 سانتیمتر و 8 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Exhibitions : نمایشگاه اسناد وفرامین موزه ملک
Reference :
  • مرتضوی قصاب سرایی ، مرضیه ، چند فرمان در کتابخانه وموزه ملی ملک ، - ، - ، - ، 1388 ، از صفحه 807 تا صفحه 831
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline