تمبر 2 ریالی هفتمین دوره بازیهای آسیایی (سری 2) پهلوی

Your Comment:

تمبر 2 ریالی با موضوع هفتمین دوره بازیهای آسیایی و تصویر هاکی روی چمن
Accession Number: 1353.10.01533
Medium : تصویر هاکی روی چمن
Date : 10 تیر 1353 شمسی (قرن 14)
Color : نارنجی , سبز و قهوه ای
Dimensions : length (4 سانتیمتر و 5 میلیمتر) width (3 سانتیمتر و 3 میلیمتر)
Benefactor : حاج حسین آقا ملک
Tags :
Historical period of پهلوی on timeline