قطعه نسخ ممتاز.قلم کتابت قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نسخ ممتاز .قلم کتابت .صفحه پردازی :دفتری ومورب .کاغذ:فرنگی آهار مهره نخودی .مرکب :مشکی .تاریخ :روز جمعه 22ربیع الثانی 1255.رقم :وصال . بین خطوط طلا اندازی .حاشیه:تسمه اندازی به سبز .جدول کشی به طلا ولاجورد با تحریر مشکی .پاسپارتو به نخودی.کمند به عنابی وطلا یی با تحریر مشکی
Accession Number: 1393.03.00055
Artists : میرزا محمد شفیع وصال شیرازی (خوشونویس) حضرت علی علیه السلام (مروی عنه)
Medium : کلامی از امیر المومنین حضرت علی علیه السلام و دعای قنوت عید فطر
Date : 22 ربیع‌الثانی 1255 قمری (قرن 14)
Color : زمینه: نخودی
Material : کاغذفرنگی آهار مهره نخودی، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی با قلم نی بر روی کاغذفرنگی آهار مهره نخودی، پاسپارتو، تسمه اندازی، جدول کشی، کمند اندازی، طلا اندازی ،
Dimensions : length (13 سانتیمتر و 5 میلیمتر) width (6 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
On View In : ترنج(Not On View)
Seller : سید رضا بنی رضی
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline