قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. چلیپا قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: چلیپایی. کاغذ: فرنگی آهار مهره عسلی. مرکب: قهوه‌ای. تاریخ: 1262ق. رقم: محمد حسین طهرانی. تسمه‌اندازی به سبز و صورتی. جدول‌کشی به طلا. لاجورد. شنگرف و بنفش. پاسپارتو به فستقی تیره.
Accession Number: 1393.03.00118
Artists : نظامی گنجوی (قرن 6 ه.ق) (شاعر) محمد حسین طهرانی (کاتب السلطان) (خوشنویس)
Medium : دو بیت از مناجات اول در سیاست و قهر یزدان از مخزن الاسرار نظامی
Date : 1262 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: عسلی
Material : کاغذ آهار مهره فرنگی عسلی، مرکب قهوه‌ای،
Technique : خوشنویسی با قلم بر روی کاغذ آهار مهره فرنگی عسلی، تسمه‌اندازی، جدول‌کشی، پاسپارتو،
Dimensions : length (19 سانتیمتر و 3 میلیمتر) width (10 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
On View In : هنر(On View)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Exhibitions :
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline