قطعه نستعلیق ممتاز. قلم مشقی. سیاه مشق قاجاریه صفر 1193 قمری (قرن 12) - 15 شعبان 1342 قمری (قرن 14)

Your Comment:

یک قطعه نستعلیق عالی. قلم مشقی. صفحه‌پردازی: سیاه مشق. کاغذ: فرنگی آهار مهره فستقی روشن. مرکب: مشکی. تاریخ: 1240 ق. بین خطوط نقوش حل‌کاری. حاشیه: تسمه‌اندازی منقش. جدول‌کشی به عنابی، طلا، سفیدآب و لاجورد و تحریر مشکی. پاسپارتو: به سرنج. کمند به طلا، سفیدآب و سرخی.
Accession Number: 1393.03.00132
Artists : سعدی، مصلح‌بن عبدالله (وفات: سال ‎۶۹۱ / قرن ‎۷ ه.ق) (شاعر) ملا هادی سبزواری (شاعر)
Medium : مطالب ادبی منظوم فارسی و عربی
Date : 1240 قمری (قرن 13)
Color : زمینه: فستقی روشن
Material : کاغذ فرنگی آهار مهره لیمویی تیره، مرکب مشکی،
Technique : خوشنویسی باقلم نی بر روی کاغذ فرنگی آهار مهره لیمویی تیره، تسمه اندازی منقش، جدول کشی، پاسپارتو، کمند اندازی،
Dimensions : length (28 سانتیمتر و 3 میلیمتر) width (15 سانتیمتر و 5 میلیمتر)
Donator : مرحوم عزت-ملک ملک (سودآور)
Tags :
Historical period of قاجاریه on timeline