لیست کتابها

نمایش 0 تا 20 رکورد از کل 48580 رکورد
عنواننویسندهمترجمموضوع اولزبانانتشاراتسال نشر
   
فوکو و دیرینه‌شناسی دانش: روایت تاریخ علوم انسانی از نوزایی تا ما بعدالتجددحسین کچویانفوکو، میشل، ۱۹۲۶ - ‎۱۹۸۴م. -- نقدو تفسیرفارسیدانشگاه تهران، موسسه انتشارات(تنظیم نشده)
درآمدی بر علوم انسانی انتقادیمسعود آریایی‌نیاعلوم انسانی -- مقاله‌ها و خطابه‌هافارسیپژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی(تنظیم نشده)
روشهای تحقیق در علوم انسانی و اجتماعیاسماعیل بیابانگردعلوم انسانی -- روش شناسیفارسیموسسه کتاب مهربان نشر(تنظیم نشده)
مقدمه بر علوم انسانیویلهلم دیلتایمنوچهر صانعی دره بیدیعلوم انسانیفارسیققنوس(تنظیم نشده)
روش های پیشرفته پژوهش در علوم انسانی (رویکردی کاربردی) (برای دانشجویان رشته‌های ...)حجت‌الله فراهانیعلوم انسانی -- تحقیق -- روش شناسی(تنظیم نشده)جهاد دانشگاهی، واحد اصفهان(تنظیم نشده)
چکیده مقالات کنگره ملی علوم انسانی: وضعیت امروز، چشم انداز فردا ۲۲ - ‎۲۴ اسفند ‎۱۳۸۵ تهرانعلوم انسانی -- ایران -- کنگره‌هافارسیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(تنظیم نشده)
مجموعه مقالات کنگره ملی علوم انسانی تهران ۲۴ - ‎۲۲ اسفند ‎۱۳۸۵علوم انسانی -- ایران -- کنگره‌هافارسیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(تنظیم نشده)
زمینه‌های روش‌شناختی تئوری سازمانحسن میرزائی اهرنجانیعلوم انسانی -- روش شناسی(تنظیم نشده)سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)(تنظیم نشده)
روایت‌های موازی در علوم انسانیسیدجواد میریعلوم انسانی -- روش‌شناسیفارسیجامعه‌شناسان(تنظیم نشده)
نقدنامه علوم انسانیعلوم انسانی -- کتابهای نقد شدهفارسیپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی(تنظیم نشده)
وضع و شرایط روح علمیژان فوراستیهعلیمحمد کاردانتحقیقفارسیمؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی(تنظیم نشده)
مدیریت کانون‌های تفکر در عرصه خط مشی‌های عمومیسمانه لاجوردیموسسات تحقیقاتی -- مدیریتفارسیدفتر پژوهشهای فرهنگی(تنظیم نشده)
آشنایی با روش تحقیق و مرجع‌شناسیحسینعلی یوسفیتحقیقفارسیمرندیز(تنظیم نشده)
ایران را چه کنم؟: ساماندهی و نابسامانیهای توسعه علمیرضا منصوریتحقیق و توسعه -- ایران(تنظیم نشده)کویر(تنظیم نشده)
بنیادهای نخبه‌پرور ایران و جهان (مجموعه مقالات)علی‌اکبر موسوی موحدیموسسات تحقیقاتیفارسیامیرکبیر(تنظیم نشده)
پارک فن‌آوری پیشرفتهنعیم افغانمحمد سعیدی مهرآبادپردیسهای پژوهش(تنظیم نشده)دانشگاه علم و صنعت ایران، مرکز انتشارات(تنظیم نشده)
کتابشناسی توصیفی روش پژوهشزهرا مجدیتحقیق -- روش‌شناسی -- کتابشناسی(تنظیم نشده)کتابدار(تنظیم نشده)
پژوهش و پژوهش‌نامهامیر حسین آریانپورتحقیقفارسینشر گستره(تنظیم نشده)
روش تحقیق تجربیمحمد ادریسیتحقیق -- روش‌شناسی -- راهنمای آموزشی (عالی)(تنظیم نشده)جهاد دانشگاهی، واحد صنعتی امیرکبیر(تنظیم نشده)
روش تحقیق و متن‌نویسیحسین اردستانیتحقیقفارسیسپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دانشکده فرماندهی و ستاد معاونت پژوهشی(تنظیم نشده)