نقدنامه علوم انسانی

مشخصات ظاهری
  • ‎۳۰۱ص
یادداشت ها
  • ‎۶ـ‎۲۰۲ـ‎۴۲۶ـ۹۶۴ :ISBN
  • ص. ع. به انگلیسی: A critique letter on humanities
موضوعات
  1. علوم انسانی -- کتابهای نقد شده
  2. کتابهای نقد شده
زبانفارسی
واژه نامهندارد
کتابنامهندارد
نمایهندارد
عطف زردندارد
شماره راهنما
001‎ /3 ن‎576