مدیریت کانون‌های تفکر در عرصه خط مشی‌های عمومی

پدیدآورندگان
  • نام: سمانه لاجوردی / نقش: نویسنده
مشخصات ظاهری
  • ‎۱۵۹ص.: جدول، نمودار
تکنیک چاپ<اهدایی>
یادداشت ها
  • شابک: ۹-۲۲۹-۳۷۹-۹۶۴-‎۹۷۸
  • کتابنامه.
  • <اهدایی خانه کتاب در سال ‎۱۳۹۲>
موضوعات
  1. موسسات تحقیقاتی -- مدیریت
  2. سیاست علمی -- ایران
زبانفارسی
واژه نامهندارد
کتابنامهندارد
نمایهندارد
عطف زردندارد
شماره راهنما
001‎ /4 ل‎132‎م ‎1390