آشنایی با روش تحقیق و مرجع‌شناسی

پدیدآورندگان
  • نام: حسینعلی یوسفی / نقش: نویسنده
مشخصات ظاهری
  • ‎۱۷۸ ص
یادداشت ها
  • کتابنامه
موضوعات
  1. تحقیق
  2. مراجع
زبانفارسی
واژه نامهندارد
کتابنامهندارد
نمایهندارد
عطف زردندارد
شماره راهنما
001‎ /4 ی‎85‎آ