کتابشناسی توصیفی روش پژوهش

پدیدآورندگان
  • نام: رحمت‌الله فتاحی / نقش: -
  • نام: زهرا مجدی / نقش: نویسنده
مشخصات ظاهری
  • ‎۹۲ ص
یادداشت ها
  • نمایه
  • 4-55-7143-964-978 ISBN
موضوعات
  1. تحقیق -- روش‌شناسی -- کتابشناسی
واژه نامهندارد
کتابنامهندارد
نمایهندارد
عطف زردندارد
شماره راهنما
001‎ /42 016 م‎275‎ک