روش تحقیق تجربی

پدیدآورندگان
  • نام: علی ادریسی / نقش: -
  • نام: محمد ادریسی / نقش: نویسنده
مشخصات ظاهری
  • ‎۱۷۰ ص.: مصور، جدول، نمودار
یادداشت ها
  • کتابنامه: ص. ‎۱۷۰
  • 6-57-8737-964 ISBN
موضوعات
  1. تحقیق -- روش‌شناسی -- راهنمای آموزشی (عالی)
واژه نامهندارد
کتابنامهندارد
نمایهندارد
عطف زردندارد
شماره راهنما
001‎ /42 الف‎333‎ر