درآمدی بر علوم انسانی انتقادی

پدیدآورندگان
  • نام: مسعود آریایی‌نیا / نقش: نویسنده
مشخصات ظاهری
  • نه، ‎۳۶۶ص
تکنیک چاپ<اهدایی سید مجتبی حسینی >
یادداشت ها
  • شابک: ۸-۰۳-۵۵۶۷-۶۰۰-‎۹۷۸
  • کتابنامه
  • اهدایی <مجتبی حسینی> در سال ‎۱۳۹۱
موضوعات
  1. علوم انسانی -- مقاله‌ها و خطابه‌ها
زبانفارسی
واژه نامهندارد
کتابنامهندارد
نمایهندارد
عطف زردندارد
شماره راهنما
001‎ /3 آ‎448‎د ‎1388