مقدمه بر علوم انسانی

پدیدآورندگان
  • نام: منوچهر صانعی دره بیدی / نقش: مترجم
  • نام: ویلهلم دیلتای / نقش: نویسنده
مشخصات ظاهری
  • ‎۷۵۲ص. : عکس.
یادداشت ها
  • شابک: ۷-۷۵۹-۳۱۱-۹۶۴-‎۹۷۸
  • عنوان اصلی: Einleitung in die Geisteswissenschaften
  • کتاب حاضر از متن انگلیسی با عنوان" Introduction to the human sciences,c1989 " به فارسی ترجمه شده است.
  • چاپ دوم
موضوعات
  1. علوم انسانی
  2. روش‌شناسی
  3. هرمنوتیک
زبانفارسی
واژه نامهندارد
کتابنامهندارد
نمایهندارد
عطف زردندارد
شماره راهنما
001‎ /3 د‎948‎ص‌ت/ م ‎1389